Мета

Громадська організація «Луганська обласна молодіжна організація «Старт» була заснована в жовтні 2009 року групою ентузіастів.

ЛОМО «Старт» є недержавною та неприбутковою організацією, яка об’єднує за спільними інтересами ініціативну молодь. Організація здійснює свою діяльність на засадах добровільності, єдності інтересів і рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

Головними завданнями «Старту» є:

– сприяння розвитку громадської активності молоді;

– сприяння реалізації ініціатив молоді;

– сприяння практичній реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем дітей та молоді;

– реалізація та популяризація співпраці громадських організацій, державних установ, інших організацій у різних формах та на різних рівнях;

– надання інформаційно-методичної підтримки об’єднанням дітей та молоді;

– сприяння розвитку інформаційного простору;

– створення засобів масової інформації та здійснення видавницької діяльності;

– сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до мети та завдань Організації;

– організація змістовного дозвілля;

– пропаганда здорового способу життя;

– відродження та популяризація української культурної спадщини;

– сприяння відновленню втраченого контакту людей з обмеженими фізичними можливостями з оточуючим середовищем;

– реалізація освітніх, розвивальних, корекційних, культурно-розважальних, оздоровчих, виховних, творчих та інших, що відповідають меті Організації, проектів, програм, заходів;

– організація та проведення, семінарів, тренінгів, конференцій, консультацій, прес-конференцій, круглих столів, фестивалів, форум-театрів, конкурсів, благодійних акцій, моніторингів, соціологічних опитувань, форумів, екскурсій, інших заходів та інших форм індивідуальної, групової та масової роботи;

– участь у програмах, проектах, заходах молодіжних та інших громадських організацій в Україні та інших країнах;

– залучення до реалізації мети та завдань Організації кваліфікованих спеціалістів;

– сприяння підвищенню професійного рівня та кваліфікації членів Організації шляхом направлення своїх членів на навчання, стажування, перекваліфікацію, отримання професійної підготовки та вивчення досвіду роботи в громадських, культурних, наукових, економічних, юридичних, навчальних закладах і організаціях, та участь в семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах в Україні та за її межами.

За короткий проміжок часу організація встигла проявити себе в гучних молодіжних проектах: електронний бюлетень «Молодь», проект «Родинне свято», обласний молодіжний мандрівний кінофестиваль «Стежками Луганщини».